تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30

چمن - Grass Seeds

1

چمن سوپر اسپرت super Sport Grass

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
super sport.jpg

چمن سوپر اسپرت super Sport Grass

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
top sport.jpg

چمن تاپ اسپرت -Top Sport Grass

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

چمن گرین استار (واتر سیور) - Green Star grass (Water Saver)

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
gold line.jpg

چمن اسپرت گلد لاین - Sport Gold Line Grass

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
psb.jpg

چمن سوپر اسپرتیوو ( پی اس بی ) - Super Sportivo Grass ( PSB )

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

چمن گلد گرین - Gold Green grass

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

چمن تاپیتو اربوسو - Tappeto Erboso grass

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
dichondra.jpg

شبدر زینتی دایکوندرا - Dichondra Repens Grass

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد

چمن برمودا گراس - Bermuda Grass

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
geA

یونجه جئا - Alfalfa GEA

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

چمن یورو گراس ( واتر سیور ) - Euro Grass ( Water Saver )

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد