تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30

هایتک سیدز - Hytec Seeds

1

ملون هانی دیو - Melon Honey Dew

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

فلفل دلمه ای کال واندر - Pepper Cal Wonder

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

هندوانه کریمسون سوییت - Watermelon Crimson Sweet

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

کدو هیبرید وایت بوش - Squash White Bush F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

کاهو پاریس ایسلند - Lettuce Paris island

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد