تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30

HYTEC-SEED

PARIS

کاهو پاریس ایسلند - Lettuce Paris Island

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
CRIMSON

هندوانه کریمسون سوییت - Watermelon Crimson Sweet

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
BUSH

کدو وایت بوش - Squash White Bush

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
al-wond

فلفل دلمه ای کال واندر - pepper Cal Wonder

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
هانی دیو

ملون هانی دیو - Melon Honey Dew

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد